Summa sidvisningar

tisdag 24 maj 2011

Ghost:/Rättsväsendet och förtroendet

Förtroendet för det svenska rättsväsendet håller på att undermineras i allt snabbare takt. Och det är  inga utomstående krafter som gör att rättsapparaten eroderar. Det är den själv.
Vi har "mördare" som dömts på otillräcklig bevisning och frias efter att ha suttit åtta år i fängelse.
Vi har polisen som underlåter att göra enkla undersökningar efter tips, en underlåtenhet som gjorde att Anders Eklund kunde begå ytterligare ett mord förutom  det han redan gjort sig skyldig till.
Vi har Thomas Quick, en förvisso obehaglig men psykiskt sjuk person, som dömts för en rad mord han erkänt men sannolikt inte är  skyldig till. Hur som helst är det uppenbart att åklagaren van der Kwast i de målen inte varit opartisk och objektiv, vilket han enligt lagen är skyldig att vara.
Vi har åklagare som lägger ner våldtäktsåtal som en annan åklagare bara någon eller några veckor senare tar upp igen, efter en kraftig proteststorm.
Vi har åklagare som vill jaga barnmorskor som skriver ut p-piller till 14-åriga flickor.
Vi har poliser som tar ihjäl folk utan påföljd.
Och så vidare.
Och nu har vi en domare som suttit och utdömt hårda  straff i Pirate Bayrättegången trots glasklart jäv, med starka kopplingar till företrädare  för film- och musikbranscherna i samma rättegång och aktivt medlemskap i intresseorganisationer för dessa branscher.
Att säga att förtroendet för svenskt rättsväsende befinner sig i kris är en underdrift. Det håller på att totalt urgröpas.
Och om inte Pirate Bayrättegången tas om fördjupas det urgröpta hålet ännu mer.
I det läge som nu råder borde det ligga i både statens (d v s politikernas) och rättsapparatens eget intresse att se till att det blir nån jävla ordning.
Annars har vi snart bananrepublik (menar förstås bananmonarki) på juridikens område.

PS. Detta inlägg publicerades i min AB-blogg för två år sedan. Förtroendet för rättsväsendet är fortfarande rätt knapert.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar