Summa sidvisningar

måndag 23 maj 2011

Fallet Quick - en svår prövning för rättsväsendet

Så har startskottet gått för en av de intressantaste rättsprocesserna någonsin i Sverige. Thomas Quick har via sitt ombud till Högsta Domstolen lämnat in ansökan om resning för ett av de många mord han tidigare erkänt och dömts för men nu säger att han är oskyldig till.
Hur det än går blir fallet en svår prövning för svenskt rättsväsende. Beviljas Quick resning och  frikänns blir han ännu en i raden som på alltför svaga grunder dömts för  grova brott. Flera fall finns ju sedan tidigare och erfarna jurister - som t ex Justitiekanslern i egen hög person - hävdar ju bestämt att ett flertal  oskyldiga avtjänar straff i svenska fängelser.
Då får förtroendet för förundersökande poliser och åklagare och för domstolarna en svår törn.
Om Quick å andra sidan inte beviljas resning utan domen kvarstår  - även då kommer förtroendet för svenskt rättsväsende att få sig en rejäl törn. Ty det är många - väldigt många - som tagit del av Uppdrag gransknings redovisning av hur väsentliga bevis och indicier av åklagare van der Kwast undanhållits domstolarna, hur nerdrogad Quick var under vallningar och förhör och hur Quicks terapeut och polisens förhörsledare ställde ledande frågor till honom. Med mera.
Alla dessa - jag själv hör till dem - anser nog att ett justitiemord begås om Quick inte får en ny rättegång.
Ett präktigt dilemma, eller hur? Bäva månde rättssystemet! Ska bli MYCKET intressant att se vilken väg HD väljer.

PS. Detta är ett repriserat inlägg från min AB-blogg. Och nu vet vi att Quick beviljas resning i mål efter mål. Rättsskandalen är ett faktum. Men ingen - varken den försumlige åklagaren, den försumlige förhörsledaren eller den försumlige försvarsadvokaten - har ställts till svars.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar