Summa sidvisningar

fredag 1 juli 2011

Ghost:/Kär leks dikt på sär skriviska

Jag mötte henne på buss håll platsen
Hon var ensam stående mamma
och stod således ensam och väntade
på bussen med sin barn vagn
Bussen var för senad och an lände
först efter tjugo två minuter
Jag kollade på arm bands klockan

Jag hjälpte henne upp
med barn vagnen och
vi började sam tala
Vi hade gemen samma
intressen såsom
strump stickning
och ben rakning
Kärlek upp stod vid
första ögon kastet
Hon började raka mina
ben och jag hennes
Detta gav oss stor
till freds ställelse
Strump stickningen ställde
vi på fram tiden

Vi för lovade oss
på pingst afton och in gick
äkten skap på pingst dagen
och flyttade in i
ett villa om råde
Lyckan var full ständig

Men till mid sommar
hade vi glidit i sär
och tog ut skils mässa
Nu mera är vi sär bor
med var sitt hus håll
i var sin hyres lägen het
Hon strump stickar hos
sig och jag hos mig
och vi rakar inte längre
benen gemen samt

Nu är det slut på denna elegi
om en kär leks tragedi
Och en himla tur är väl det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar